Çelikte İhracat Artışı İthalatın Gerisinde Kaldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Türk çelik sektörünün ilk altı aylık üretim ve ihracat değerlendirmesinde; yılın ilk altı ayında ithalattaki değer artışı yüzde 80,2 seviyesine ulaşırken, ihracatın değer artışı yaklaşık 15 puan daha düşük olarak yüzde 64,9 seviyesinde kaldığı aktarıldı.

TÇÜD Türk çelik sektörünün 2021 Haziran ayı verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında artışla 3,4 milyon ton oldu. Nihai mamul tüketimi ise geçen yılın ayına kıyasla yüzde 1,5 oranında artışla 2,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

2020 yılının ilk altı ayında 13,4 milyon ton nihai mamul tüketilirken, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 29,4 oranında artışla 17,4 milyon ton çelik tüketimi gerçekleşti.

Çelik ürünleri ihracatı, Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, miktarda yüzde 17,8 artışla 1,8 milyon ton, değerde ise yüzde 94,7 artışla 1,4 milyar dolar oldu.

2021 yılının ilk altı ayında ihracat, 2020 yılının aynı dönemine göre miktarda yüzde 17,1 artışla 9,2 milyon ton, değerde ise yüzde 64,9 artışla 6,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında miktarda yüzde 12,9 oranında azalışla 1,2 milyon ton, değerde ise yüzde 49,9 artışla 1,1 milyar dolar olan ithalat, altı aylık dönemde, miktarda yüzde 35,3 artışla 8,2 milyon ton, değerde yüzde 80,2 artışla 6,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2020 yılının ilk yarısında yüzde 110,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 100,8’e geriledi.

Dünyada üretim arttı

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2021 yılı Haziran ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 11,6 artışla 167,9 milyon ton oldu.

Ocak-Haziran döneminde ise, dünya ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, yüzde 14,4 artış kaydederek 1 milyar tona ulaştı.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde, Çin’in ham çelik üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, yüzde 11,8 oranında artışla 563,3 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi yüzde 31,3 artışla 57,9 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise yüzde 13,8 oranında artışla 48 milyon ton olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı düştü

Türk çelik sektörü 2021 yılının ilk altı ayını üretim ve ihracatta ciddi artışla tamamladı. Buna rağmen ihracattaki artış ithalattaki artışın gerisinde kaldı. Yılın ilk altı ayında ithalattaki değer artışı yüzde 80,2 seviyesine ulaşırken, ihracatın değer artışı yaklaşık 15 puan daha düşük olarak yüzde 64,9 seviyesinde kaldı. 2020 yılında pandeminin etkisiyle gerileyen çelik tüketiminde 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşen yüzde 14,4 oranındaki artış, küresel piyasalarda çelik ürünleri fiyatlarında da ciddi artışlara yol açtı. Ancak yılın ilk yarısı, baz etkisi sebebiyle, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat değerlerindeki dalgalanmaların önemli ölçüde geride kaldığı bir dönem oldu. Çelik ithalatındaki yüksek oranlı artış, ihracatın ithalatı karşılama oranını düşürdü. Buna göre 2020 yılında yüzde 110,1 olan karşılama oranı yüzde 100,8 seviyesine geriledi.

İkinci yarı itibariyle üretim, tüketim ve dış ticaret dengelerinin kademeli bir şekilde oturmaya başlayacağı, yeni kapasitelerin devreye girmesiyle, yassı ürünlerde üretim fazlasının oluşacağı ve bu durumun yalnızca ihracat açısından değil, ithal ikamesi açısından da ilave imkânlar sağlayacağı, yıl sonu itibariyle çelik sektörümüzün, Türkiye’nin cari işlemler açığının kapatılmasına olan katkısının artış göstereceği değerlendirilmektedir.

Bu artışın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için, AB ve ABD başta olmak üzere, pek çok ülke tarafından uygulamaya aktarılan koruma tedbirleri ve diğer ticaret politikası önlemleri için, karşı tedbir alınması önem taşımaktadır.

Tüm hakları Ostim Sanayi Bölgesi İşletme Kooperatifine aittir